Habarlaşmak

Biz bilen aragatnaşyk guruň

Soragyňyz barmy? Aşakdaky habarlaşmak ulgamy bilen bize ýüz tutuň.

Bize hat ýollaň!

Biziň merkezimizAşgabat, Türkmenistan

Bize jaň ediň+ 993 (12) 44-99-55
+ 993 (62) 40-10-90

Wideo jaň ediňinfo_aksahypa

Bizi yzarlaň2.3M muşdaklarymyz

SalgymyzTürkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 231, "Oguzkent" Biznes merkezi ofis №202Türkmenistan, ş. Mary, Murgap awtoýolynyň ugrundaky "Altyn Gümmez" söwda nokady