1С:Управление компанией 8 для Туркменистана

1С:Управление компанией 8 для Туркменистана – hyzmat ediş, söwda we önümçilik kompaniýlarynda işjeň dolandyryşy awtomatlaşdyrmak üçin niýetlenen.

1С:Управление компанией 8 для Туркменистана рrogrammada kärhananyň işjeň hasabaty ýöretmek, gözegçilik etmek, seljermek we meýilleşdirmek ýaly işleri amala aşyrmak üçin ähli serişdeler göz öňünde tutulandyr. Bu programmanyň gerekmejek we artyk funksiýalary ýokdyr. Ony kärhananyň dolandyryşyna we hasabaty ýöretmegine görä sazlap bolýar. Bu bolsa çalt başlangyjy we gündeki işiň amatlylygyny üpjün edýär.

1С:Управление компанией 8 для Туркменистана рrogrammasy eýelerini we baştutanlaryny dolandyrmaklygyň dürli görnüşli gurallar bilen, işgärleri bolsa gündeki öndürijikli işi üçin gurallar bilen üpjün edip, kärhananyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

1С:Управление компанией 8 для Туркменистана programmasy bir-iki – den başlap 10 – a çenli ulanyjy üçin niýetlenilip, aşakda görkezilen dolandyryşyň we hasabatyň amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýar:

1С:Управление компанией 8 для Туркменистана programmasynda aşakdakylar göz öňünde tutulandyr: